Intern uddannelsespolitik

Job og karriere6.jpg

FTZ ønsker at have branchens mest kompetente personale og være den mest attraktive arbejdsplads.

FTZ ønsker derfor igennem uddannelse at tilføre den enkelte medarbejder en kompetence, der gør, at firmaet på såvel kort som længere sigt kan opfylde sine forretningsmæssige mål, altså markedsandel, indtjening, omdømme, loyalitet overfor kunder.

Det er FTZ’s mål at tilbyde en bred vifte af uddannelsestilbud, så der tilbydes relevant uddannelse til alle medarbejdere.

Formål med uddannelse
Det er formålet med uddannelsen, at:

 • Udvikle firmaets medarbejdere, så de er i stand til at imødekomme de forretningsmæssige udfordringer, der bliver stillet af kunder nu og i fremtiden.
 • Få medarbejderne til at medvirke aktivt i udviklingen af organisationen.
 • Se arbejdspladsen som et sted ”hvor der regnes med mig!”
 • Bevare personalet på relevante pladser, der passer til den enkeltes kompetencer.

Mål med uddannelse
FTZ's mål er at udvikle specialister såvel som generalister - med henblik på at gennemføre salg og rådgivning, der er på et kvalitativt højt niveau.

Uddannelsen vil i nogen udstrækning også rette sig mod skiftende jobkrav i firmaet med det formål at opnå en kompetent udøvelse af jobbene med hensyn til:

 • Faglig viden
 • Rådgivning
 • Hurtig og korrekt betjening
 • Salg
 • Sikkerhed
 • Velvære
 • Specialviden
 • Ledelse
 • Samarbejde

Selvstændigt kursus initiativ
Medarbejdere, der på eget initiativ går i gang med en firmarelateret uddannelse, støttes økonomisk af FTZ, betingelserne er blot, at man fuldfører kurset – ikke nødvendigvis består – og forespørger om firmaets støtte før kursets opstart.

Det enkelte kursus vurderes af uddannelsesudvalget.

Tilskud fra det offentlige
Hvor det er muligt, og hvor kursernes indhold ikke ændres ud fra målet, prøver vi naturligvis at få andel i offentlige midler.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net