FTZ Værdier

Kerneværdier.jpg

Hos FTZ har vi fem værdier, som vi lever vores hverdag efter. For os giver det stærke forbindelser og godt samarbejde med både vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører, og ikke mindst internt i organisationen.

For dig giver det sikkerhed og tryghed, fordi du ved, at vi altid møder dig med samme tilgang, og det sikrer en kontinuitet og sammenhæng, så du ved, hvad du kan forvente af os.  

Det du kan forvente af os: 

Kundefokus
- Vores kunder er hele vores eksistensgrundlag.

- Vi er konstant tæt på kunderne og opmærksomme på deres behov.

- Vi er drevet af at give vores kunder branchens bedste service og de bedste løsninger. Desuden samarbejder vi om udvikling af deres forretning.

Innovation


-
Vi skal hele tiden bevæge os og være et skridt foran.

- Vi er forandringsparate og udfordrer vanetænkning.

- Vi værdsætter nytænkning, der leverer mere kvalitet og mere værdi til kunderne.

Effektivitet
- Vi er hurtige på fødderne og har vindermentalitet.

- Vi omsætter effektivt tanke til handling – og behov til levering.

- Vi gør tingene enkle og vælger den korteste vej til målet.

Positiv adfærd
- Vi tager initiativ og søger altid løsningen i stedet for problemet.

- Vi hjælper og bakker op om hinanden – og vi ved, at glæde og begejstring gør det sjovere at samarbejde, giver glade kunder samt bedre resultater.

- Ordentlighed er vores rygrad. Vi viser respekt og kæmper loyalt for vores kunder, aftaler og for hinanden.

Værditilvækst
- Alle vores løsninger og aktiviteter skal give vækst og værdiskabelse for vores kunder.

- Vi udfordrer komplekse, omkostningstunge arbejdsgange og processer.

- Vi gennemfører kun nye idéer, hvis de skaber reel værdi.

Disse fem grundregler skaber grundkernen i FTZ, og det er ud fra disse, alle FTZ medarbejdere agerer, og dermed er med til at skabe et stærkt og tæt samarbejde i alle forbindelser.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net