Kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering1Kemisk risikovurdering2

Kemisk Risikovurdering

FTZ’s "Kemisk Risikovurdering" er et værktøj, der hjælper det enkelte værksted med at få styr på den farlige kemi.

Det kan være ret svært at leve op til myndighedernes krav og regler for den farlige kemi, der findes rundt omkring på værkstederne.
Derfor giver FTZ en hjælpende hånd med værktøjet ‘Kemisk Risikovurdering’, som på en let og overskuelig måde hjælper værkstederne med at overholde reglerne og overskueliggøre kravene fra arbejdstilsynet, når det gælder olier, væsker, smørelse, og alle de andre kemikalier, som er en uundværlig del af hverdagen på et dansk auto-værksted.

Det kan både være tidskrævende og kræve omfattende research, når man på et værksted skal udarbejde den kemiske risikovurdering, som loven og arbejdstilsynet foreskriver, at man gør.

For at komme værkstederne til hjælp og gøre opgave mere overskuelig har FTZ inddelt alle firmaets kemiprodukter i 18 forskellige processer, som værksteder dagligt, i større eller mindre grad, benytter sig af.
Det er blevet til værktøjet ‘Kemisk Risikovurdering’, der i praksis består af 18 forskellige videoer, som hver især behandler en process med et farligt kemikalie.

For eksempel:

• Olieskift
• Skift af bremse og hydraulikvæsker
• Skifte af kølervæske
• Ekstern smøring med fedt
• Ekstern smøring med spray
• Service på airconditioning

… og så videre.

De små videoer viser medarbejderne, hvilke risici, der er i forbindelse med de forskellige processer, både direkte og indirekte. De fortæller om grænseværdier, om hvilket lovstof, der ligger til grund for processen, hvordan man som medarbejder beskytter sig selv, og også om hvordan man i sidste ende bortskaffer det farlige affald efter processen.
Hvis medarbejderne på værkstedet følger processen, præcis som den bliver vist i videoen, så kan værkstedet efterfølgende bruge videoen som den gældende kemiske risikovurdering.
Med til videoen følger der desuden en pdf, som kan printes ud, så man let og uden det store besvær kan leve op til lovkravet om dokumentation.

De enkelte videoerne skal ikke ses, som færdige facitlister, men da FTZ’s fageksperter, der står bag videoerne, både kender lovkrav og leverandører til bunds, så er værktøjet et rigtigt godt oplæg, som værkstederne kan bruge til at komme helt i mål.

Værktøjet "Kemisk Risikovurdering" er selvfølgelig først og fremmest til gavn for værkstedets egne medarbejder, som får et trygt og sikkert arbejdsmiljø, men det kommer i sidste ende også bilejerne til gode, at værkstedet passer godt på sine medarbejdere og på miljøet.

Alle FTZ+ værksteder har automatisk adgang til "Kemisk Risikovurdering", men dem, som ikke har adgang, kan tage fat i den lokale FTZ-konsulent og aftale nærmere.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net