Biocider

Biocider.jpg Biocider3.jpg

Værd at vide om bakterier, vira og midler til fjernelse af disse

I disse dage flyder Danmark nærmest over med tilbud om desinfektionsmidler, flere af ukendt herkomst, og det kan som kunde være svært at finde rundt i junglen af påstande og lovprisninger.

Kort om de virksomme stoffer:
Desinfektionsmidler til nedbrydning af Covid-19 virus tilhører den gruppe af kemikalier, som kaldes biocider. Dette gælder, uanset om midlet anvendes til hånd- eller overfladedesinfektion.
Et biocidprodukt indeholder et eller flere aktivstoffer. Til bekæmpelse af Covid-19 vira oplever vi primært aktivstoffer i form af opløsningsmidler som ethanol og propanol, som er tilstede i høje koncentrationer (ofte mellem 70 og 80 %). Alternativt ses biocider, der indeholder chlorstoffer, som er tilstede i væsentligt mindre koncentrationer (mindre end 5 %).

Dokumentationskrav der skal være på plads inden, at et biocid kan markedsføres:

 • Biocidet skal være godkendt til markedsføring i Danmark af Miljøstyrelsen.
  Det betyder, at produktet skal have et produktregisternummer på etiketten eller være registreret som biocid, uanset om produktet er klassificeret som farligt eller ej.
 • Leverandører af aktivstoffer i produktet skal være kendte, og de skal kunne findes på den såkaldte ”Artikel 95” liste med relevante aktivstoffer, som vedligeholdes af EU’s kemikalieagentur. Hvis biocidet alene bliver markedsført i Danmark, skal leverandører af aktivstoffer være kendt af Miljøstyrelsen.
 • På etiketten skal det tydeligt fremgå, hvilken af de 22 biocidgrupper der er relevante, f.eks. PT1: Hygiejne for mennesker eller PT2: Desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.
 • På etiketten skal type og koncentration af aktivstoffer være opgivet. Ligeledes skal de nødvendige eksponeringstider fremgå for de organismer, som produktet søger at bekæmpe.
 • På etiketten skal det til sidst fremgå, hvordan man skiller sig af med biocidet, hvis ikke man får det brugt.

Virker det?
Hvis du vil sikre dig, at det biocid, du anvender, rent faktisk virker, bør produktet være ordentligt testet. Der findes internationale standarder, der er sat i verden for at teste virkningen af et biocid på en ensartet måde, fx. EN 14476 og/eller 16777 til vira, herunder Covid-19 og EN 16615 til svampe og bakterier.

 • Har produktet PR-nummer, eller er det registreret som biocid? (Spørg leverandøren)
 • Fremgår aktivstoffer og nødvendig eksponering direkte på etiketten?
 • Er det dokumenteret virksomt? (Testet efter EN14479, 16777 og/eller EN16615).
 • Kan det bruges, hvor du ønsker, uden at det misfarver eller ødelægger overfladen?

Husk – håndsprit er til hænderne
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net