Grøn Viden

Grøn viden1Grøn viden2

EFTA’s totalløsning "Grøn Viden"

En ny totalløsning fra FTZ skal hjælpe de professionelle værksteder med at håndtere de "grønne" biler. Til glæde for både værksteder og bilister.

Danske bilister kører med speederen i bund den grønne revolution i møde: Der kommer hele tiden flere og flere højteknologiske grønne biler såsom el-biler, plugin-hybrid-biler og brint-biler på vejene - og det stiller helt nye krav til værkstederne rundt i landet. 

Derfor lancerer FTZ nu Grøn Viden: En totalløsning, som blandt andet via uddannelse, certificering og optimering af forretningsmodellen forbereder værkstederne til de nye tider. Totalløsningen sikrer både, at værkstedet bliver fremtidssikret, men også, at bil-ejerne bliver sikret værksteder, hvor de trygt kan aflevere bilen - uanset, om det er grøn energi eller traditionelle fossile brændstoffer, der får den til at køre.

For mekanikeren er der forskel på at servicere og reparere en traditionel bil og en, der kører på el, og derfor giver det sig selv, at der skal uddannelse til, hvis mekanikerne skal være helt opdateret.

Men FTZ’s totalløsning Grøn Viden kommer meget længere rundt - den indeholder mere, end bare uddannelse af den enkelte mekaniker.
Grøn Viden hjælper også værkstedet med helt konkrete udfordringer såsom en oversigt over, hvilket værktøj, udstyr og sikkerhedsprodukter, der er ekstra relevante i fremtiden.

Derudover tilbyder Grøn Viden også et grundigt værkstedstjek, via Workshop 365. Det er en grundig gennemgang af hele værkstedets samlede forretningsmodel. En gennemgang, der munder ud i en skriftlig rapport, som giver konkrete bud på, hvordan værkstedet også i fremtiden forbliver driftsmæssigt rentabel. 

Endelig tilbyder FTZ en certificering af værkstedet med et tilhørende grønt symbol, som værkstedet kan bruge i markedsføringen over for kunderne.

Det grønne symbol viser, at værkstedet er certificeret og klar til grønne biler. Det viser, at værkstedets medarbejdere har den nødvendige viden, kompetence og teknologi, der gør at man som bilist trygt kan komme og få serviceret og repareret sin grønne bil. Og efterhånden som flere værksteder bliver certificerede, så får forbrugerne også mulighed for at køre målrettet efter det grønne symbol, hvilket gør det lettere og mere trygt at benytte det lokale, professionelle værksted frem for at skulle køre langt efter forhandleren, som solgte bilen.

Er du interesseret i at høre mere om FTZ’s totalløsning Grøn Viden, så kontakt din lokale FTZ-afdeling eller FTZ-konsulent.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net