Workshop 365WS365 nyt logo

Workshop 365
Klar til fremtidens værksted

De professionelle værksteder er udfordret af nye biltyper og teknologier, så udvikling er blevet vigtigere end nogensinde. Men allerførst er et overblik nødvendigt.   

Det er en udfordring for mange at tænke på udvikling, når hverdagen kører. Sådan er det også på et værksted, hvor der er travlt, og det går godt. Det skal gerne blive ved med at gå godt, men de fleste i autobranchen ved, at det næppe kan lade sig gøre for alle, og at dem, der vil være med i fremtiden, skal være skarpe på deres forretning. Det er nødvendigt for både at imødekomme den teknologiske udvikling på biler og forbrugernes forventninger.

At være skarp på sin forretning kræver en strategi, og første skridt på rejsen er at få overblik, og det kræver to ting. Dels at standse op et øjeblik og dels at få øjne på udefra af nogen, der er vant til at se ind i en forretning. Regnskabet er det bedste sted at starte, for tal afslører altid, om en forretning er sund. For eksempel om travlhed også viser sig nok på bundlinjen.

Kom med hele vejen rundt
En lang række af de professionelle værksteder fra hele landet, der er kunder hos FTZ, har allerede valgt forløbet 365 Værkstedstjek, der kommer hele vejen rundt om forretningen. Helhedssynet er vigtigt for at fange alle udfordringer og for at forstå den enkelte forretning til bunds.

Nogle gange er udgangspunktet en konkret opgave som for eksempel driftsoptimering, men selv her spiller alle andre elementer ind. Er kundehåndteringen gennemtænkt og optimal i alle led fra velkomst til fakturering? Giver markedsføringen fuld effekt? Er de nødvendige digitale løsninger implementeret? Kører de interne processor optimalt? I alt er der mulighed for at drøfte 11 nedslagspunkter, som er vigtige for værkstedets fremtid.

Udvikling starter med overblik
En del af helhedssynet handler også om både at se på forbrugere og medarbejdere og ikke kun fokusere på indehaverens behov. Får forbrugerne det, de reelt har brug for, eller er kundehåndteringen baseret på formodninger? Har medarbejderen den rigtige rolle og uddannelse? Meget handler om mennesker, og bliver de mødt optimalt, handler de optimalt.

Kernen i Workshop 365 forløbet er at gøre det professionelle værksted klar til fremtiden – for indehaveren, de ansatte og forbrugerne. Nogle gange er blot små justeringer nødvendige, og andre gange skal der tages større beslutninger. For ikke i fremtiden at måtte afvikle, er det vigtigt at udvikle. Det hele begynder med overblik, og det kan Workshop 365 – Vejen til fremtidens værksted.

Workshop365_2
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net