Godt arbejdsmiljø

Viden vi deler - Arbejdstilsynet.jpg Viden vi deler - Arbejdstilsynet2.jpg

Godt arbejdsmiljø på værkstederne

Fra midten af 2019 har Arbejdstilsynet fokus på autoværksteder og dækcentre med et udvidet risikobaseret tilsyn, eller forkortet; URT tilsyn, for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det gælder også i forhold til ergonomi og psykisk arbejdsmiljø.
De færreste bilejere går og spekulerer over, hvordan deres mekaniker trives i hverdagen. Det gør Arbejdstilsynet til gengæld og har i sidste halvår af 2019 haft autobranchen i søgelyset, som én af de brancher med en særlig høj risiko for langtidssygefravær samt overbelastning i forhold til ergonomi eller psykisk arbejdsmiljø.

                               
I praksis er det især ergonomien, der kan være udfordret på et autoværksted, hvor hverdagen er præget af fysisk arbejde og risiko for mærkværdige arbejdsstillinger, fordi der liiiiige skal undersøges et fjernt hjørne af bilen. Også udluftning og brug af kemikalier skal værkstederne være opmærksomme på i hverdagen og især ved det udvidede risikobaseret tilsyn.

Forbered det uventede besøg
Besøg fra Arbejdstilsynet er altid uanmeldt, men varslet. Det betyder, at værkstedsindehaveren ikke ved, hvad dag Arbejdstilsynet dukker op men i sin E-boks får besked om, at tilsynet vil blive gennemført. Der er altid en måneds tid til at forberede sig og få styr på både praksis og papirer. APV – eller Arbejdspladsvurderingen – er en rigtig god ide at få styr på som det første.

 
Med Arbejdstilsynets tjekliste til autobranchen er det let at revidere sin Arbejdspladsvurdering, så den lever op til moderne krav. Også arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er) og datasikkerhedsblade på kemikalier kan Arbejdstilsynet finde på at spørge ind til. På mindre værksteder vil det typisk være indehaveren, der tager dialogen, men på værksteder med mere end 10 ansatte skal der være en uddannet arbejdsmiljørepræsentant.

Værksteder der værner om mekanikerne
Arbejdstilsynet er skabt for at sikre, der bliver passet godt på alle ansatte, men derfor kan et tilsyn alligevel skabe lidt nervøsitet over, om alt nu er, som det skal være. Derfor har FTZ gjort det nemt for værkstederne at forberede sig ved at samle vigtig viden i FTZ Webkatalog. Her ligger både en tjekliste til Arbejdspladsvurdering og ved at søge på ’Ergonomi’ bliver både gode råd og produkter præsenteret. 

 
Når Arbejdstilsynet har været på besøg, får værkstedet enten en rød, gul eller grøn smiley, der viser status på arbejdsmiljøet. Restauranter med gule og især røde smileyer går de fleste gerne i en stor bue uden om, mens kvaliteten at arbejde på et værksted, kan være god nok, selv om det har en gul smiley og påbud om at forbedre arbejdsmiljøet. Men det er selvfølgelig rarest at bruge et værksted med grøn smiley, så der er garanti for optimale arbejdsforhold for de mekanikere, der tager sig af ens bil. 
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net