FTZ Akademi

FTZ Akademi tilbyder kunderne både korte og målrettede kurser, på enten et lokalt værksted eller på et af FTZ’s seks kursussteder i Aalborg, Aarhus, Haderslev, Odense, Frederikssund og Glostrup. FTZ Akademi gennemfører mere end 500 efteruddannelseskurser om året og har således stor erfaring med efteruddannelse. Akademiet tilbyder både tekniske kurser, kurser der vedrører værkstedsdrift og efterfølgende ajourføringskurser. På den måde har værkstederne mulighed for at indgå i længerevarende efteruddannelsesforløb og kan hele tiden sikre sig, at deres medarbejdere er fagligt ajourført.

Personalet
Der er i dag ansat 15 medarbejdere og 2 konsulenter i FTZ Akademi til hhv. undervisning, teknisk hotline, konsulentopgaver, kursusudvikling og kursusadministration.

Akademiets instruktører har stor erfaring med efteruddannelse, og kommer typisk fra tidligere undervisningsjob i autobranchen.

Samarbejde
FTZ Akademi samarbejder med flere leverandører i branchen, fx Bosch, om visse kursustyper. Dette er med til at sikre, at FTZ’s instruktører bliver holdt ajour igennem kurser hos Bosch i både Danmark og Tyskland.

Formål
Formålet med FTZ Akademi er at støtte og præge autobranchen igennem aktiviteter som:

 • Efteruddannelseskurser.
 • Temadage.
 • Kundearrangementer.
 • Konsulentydelser.
 • Teknisk hotline.
 • Udbyde tekniske kurser og uddannelsesforløb, der er ajour med teknikken i bilerne, og som sikrer værkstederne fuld udnyttelse af testudstyret.
 • Udbyde kurser og uddannelser til indehavere på områder som værkstedsdrift, kundepleje, værkstedsøkonomi, kvalitet osv.
 • Afprøve og vurdere nyt udstyr.
 • Udviklingsopgaver, blandt andet i samarbejde med leverandører.
 • Tilbyde efteruddannelse til de tekniske skoler.
 • Tilbyde kursusdage til lærlinge og elever, der understøtter og motiverer dem i deres uddannelse.
 • Efteruddannelse af FTZ’s interne medarbejdere.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net