Lettere liv for elbilister

El 1.jpg El 2.jpg

Lettere liv for elbilister

Elbilisme, elektrisk mobilitet eller e-mobility er et af de varmeste bud på en megatrend, der kulminerer i disse år, hvor flere og flere gerne vil køre grønt. 

Elbilerne vinder frem, og det bliver lettere at vælge dem til. Delvist hjulpet af lempet lovgivning og stærkt stigende efterspørgsel fra både forbrugere, erhvervsliv og det offentlige på klimavenlige løsninger som elbiler og ladestandere ser fremtiden for e-mobility lovende ud.
 
Der er dog stadig flere barrierer som for eksempel usikkerhed om udrulningshastigheden af ladeinfrastruktur, manglende erfaring med elbilisme og opladning samt generelt lav forståelse af økonomien bag e-mobility-løsninger i forbindelse med strømrefusion, el-abonnementer og service.

Markedet har fået mange nye aktører fra flere brancher, der typisk enten slår sig op på pris og bekvemmelighed eller målretter sig nicher med skræddersyede løsninger. Der er for eksempel ’rene’ leverandører af elbiler eller ladestandere, og der er dem, der spænder over begge dele herunder også områder som salg, installation, service, softwareudvikling. Der er også ladenetværksejer og mobilitetsudbyder blandt områdets aktører.

Fremtidens ladestandere
Ladestanderne er afgørende for elbilernes succes, fordi de gør det nemt og bekvemt at være elbilsbilist. Den software, der styrer ladestandere, vil inden for de næste år blive mere intelligent, så de kan oplade på de billigste eller grønneste tidspunkter af døgnet. Desuden vil de kunne sende strøm fra batteriet og tilbage til nettet, når der er akut behov. Og endelig kan det tillade private at gøre deres ladestandere offentligt tilgængelige og tjene penge.
 
Inden for en tidshorisont på tre til fem år vil nye ladeteknologier også komme til. Det gælder for eksempel induktionsladning, der er kontaktløs opladning, og at ladestanderne i stigende grad vil blive en del af den eksisterende infrastruktur som lygtepæle og andet.
 
Der kommer derfor næppe til at hænge en ladestander i hver garage eller på hvert gadehjørne. Den tungere trafik vil i betydelig grad benytte sig af brint produceret med vedvarende energi som drivkraft, hvis infrastrukturen her bliver udbygget tilstrækkeligt. Som med e-mobility handler det om, at attraktive markedsvilkår og støtteordninger til udrulning er nødvendigt.

Først erhverv – siden private
En af markedets stærke spillere inden for e-mobility, AURA, har indgået samarbejde med DriveClever og lanceret Waybetter, der sænker barriererne for små og mellemstore virksomheder. Waybetter er en alt-i-én pakke med leaset elbil, serviceaftale, køb af ladestander med adgang til ladenetværk, service, strømrefusion og mulighed for grøn strøm. 
 
For virksomhederne bliver e-mobility pludselig attraktivt, fordi de kan betale et lavt månedligt beløb for hele pakken og vælge en rimelig bindingsperiode, der passer dem. AURA’s teknologi tager også højde for antallet af standere, effekt, antal biler, og eksisterende elinstallationer, for sikkerhed er en lige så høj prioritet som bekvemmelighed.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net