Personoplysninger

Privatlivspolitik for FTZ Autodele & Værktøj A/S

November 2021 

Denne privatlivspolitik er gældende for persondata, som du opgiver til FTZ på www.ftz.dk, ved tilmelding til nyhedsbreve, deltagelse i arrangementer / events eller deltagelse i uddannelse under FTZ Akademiet. I denne politik kan du orientere dig om, hvordan FTZ indsamler og behandler oplysninger om dig.

FTZ Autodele & Værktøj A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Skulle der være spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til Casper Jusslin, DPO for FTZ ved at skrive til følgende e-mail: persondata@ftz.dk   

Ændringer af privatlivspolitikken sker, når det er relevant. Politikken er senest ændret: 01.11.2021

Indsamling og behandling

FTZ indsamler og behandler personoplysninger i forskellige situationer og på forskelligt legitimt grundlag. De forskellige situationer er beskrevet nedenfor og på hvilket grundlag.

Besøg på ftz.dk

Ved besøg på www.ftz.dk bliver du bedt om at tage stilling til brug af cookies. Det fremgår af cookieinformationen (link), hvad du giver samtykke til. I forbindelse med dit besøg registrerer vi også din IP-adresse, browsertype m.v., som er nødvendige i forbindelse med dit besøg. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for, at du kan bruge siden, og for at vi kan tilpasse og optimere hjemmesidens funktioner. Hvis du giver samtykke til cookies, vil formålene være at kunne analysere brugen af hjemmesiden eller at kunne målrette markedsføring til dig. Samtykket kan altid trækkes tilbage.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Nyhedsbrev

Som FTZ-kunde har du mulighed for at tilmelde dig FTZ’s nyhedsbrev via webkataloget. Ved tilmeldingen vil du skulle oplyse din e-mailadresse. I forbindelse med tilmelding registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet. Vi registrerer, hvilke nyhedsbreve du åbner samt hvilke tilbud, artikler m.v., som du klikker på.

Formålet med registreringen er at varetage vores interesse i forbindelse med at levere nyhedsbrev til dig, dokumentere dit samtykke, indgåelse og tilbagetrækning, samt at kunne udarbejde statistik på tilbud, artikler m.v. i de enkelte nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Job & Karriere

Hvis du søger job eller ønsker at blive registreret i vores CV-database sker det via en ekstern samarbejdspartner, der på vores vegne indsamler og behandler dine personoplysninger. Denne eksterne samarbejdspartner har en selvstændig privatlivspolitik, som du ved brugen af deres job og karriereplatform, skal acceptere.

FTZ har via samarbejdspartnerens karriereplatform adgang til dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med en ledig stilling eller i forbindelse med opslag i CV-databasen. Ved ansøgning eller oprettelse i CV-databasen indsamler og behandler vi oplysninger om dig såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger, der er relevante for stillingen eller databasen i form af C.V., ansøgning, eksamensbeviser m.m. I forbindelse med et ansættelsesforløb og evt. samtale vil FTZ efter aftale med dig kunne behandle yderligere oplysninger om dig såsom referencer, udtalelser, personlighedstest m.m.

Oplysninger i C.V databasen opbevares i 6 måneder, hvorefter de automatisk slettes, medmindre du aktivt forlænger opbevaringsperioden med yderligere 6 måneder. Ansøgninger opbevares i op til 12 måneder for, at FTZ vil kunne imødekomme evt. ansættelsesretlige henvendelser fra tidligere ansøgere.

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger er at kunne vurdere, om du vil opnå ansættelse hos FTZ i en passende stilling samt at FTZ vil være i stand til at dokumentere, at vi i forbindelse med ansættelsesproceduren lever op til reglerne på det danske arbejdsmarked.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, c og f.

Kontaktformular

Hvis du udfylder vores kontaktformular på www.ftz.dk, så vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnr. / by, tlf. og e-mailadresse.

Formålet med indsamlingen og behandlingen vil være, at vi kan besvare din henvendelse samt besvare spørgsmål og kommentarer, som du måtte skrive i kommentarfeltet i kontaktformularen.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Deltagelse i arrangementer og events

I forbindelse med arrangementer, events og den årlige FTZ-messe, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer. I forbindelse med FTZ-messen registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du besøger messen.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at FTZ skal kunne identificere, hvem der deltager i arrangementer og events. Alle arrangementer og events er ikke offentlig tilgængelige, og FTZ forbeholder sig ret til at kende identiteten på alle deltagere.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Uddannelse på FTZ Akademi

Ved tilmelding til uddannelse eller kursus under FTZ Akademi, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at vi skal være i stand til at kunne identificere, hvem der deltager i undervisningen. Oplysningerne behandles endvidere for at kunne sende dig kursus- eller undervisningsmateriale samt at orientere dig om evt. ændringer i afholdelsen af et kursus eller ændringer i undervisningen. I forbindelse med deltagelse i kurser og uddannelse vil der forud været indgået en aftale mellem FTZ og dig. 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Legitimt grundlag

For hver af de aktiviteter, hvor FTZ indsamler og behandler personoplysninger om dig, er der angivet med hvilket legitimt grundlag, at det sker på. I nedenstående er grundlaget nærmere beskrevet. 

Kontrakt eller aftale (art. 6, stk. 1, litra b)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en aftale eller en kontrakt, vil behandlingen ifølge art. 6, stk. 1, litra b være nødvendig for, at FTZ kan opfylde eller indgå en aftale eller en kontrakt, som du er en del af. Dine personoplysninger vil være nødvendige at behandle i forhold til, at FTZ kan identificere dig som aftale- eller kontraktpart.

Retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en retlig forpligtigelse i art. 6, stk. 1, litra c, så skyldes det, at FTZ er forpligtet til at overholde national eller EU-lovgivning, hvori behandlingen er personoplysninger er et krav for at identificere dig. Et krav til behandlingens karakter og længde vil fremgå af den specifikke lovgivning, f.eks. bogføringsloven.

Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6, stk. 1, litra f, har vi foretaget en afvejning af vores interesser i forhold til dine interesser, når det kommer til markedsføring, forbedring af hjemmesiden, sikkerhed, risiko for svig osv. Det har vi gjort for at sikre, at dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser.

Samtykke (art. 7)

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, som er sket frivilligt fra din side. Et samtykke er baseret på, at den registrerede selv har givet samtykke til behandlingen af personoplysninger. I forbindelse med afgivelsen af samtykket bliver du oplyst om, hvad du giver samtykke til og under hvilke betingelser FTZ må behandle dine oplysninger. Du bliver også oplyst om, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Du har som registreret nogle lovbestemte og ufravigelige rettigheder, som du kan gøre gældende over for FTZ. Det er også FTZ’s pligt at gøre dig opmærksom på dine rettigheder samt hvad den enkelte rettighed består af.

Indsigtsretten – art. 15

Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger FTZ behandler om dig og med hvilket formål og hvor længe. Hvis du ikke selv har videregivet oplysningerne, har du også ret til at få at vide, hvis vi har modtaget dem fra andre. Under punktet ”Videregivelse af personoplysninger” kan du se, hvor og under hvilke betingelser dine personoplysninger bliver behandlet af andre.

Retten til berigtigelse – art. 16

Du har ret til at få rettet urigtige / ukorrekte oplysninger om dig. Hvis der i de oplysninger, som du har givet til FTZ, skulle vise sig at være en fejl, eller der er sket ændringer i dine oplysninger, skal du skrive til persondata@ftz.dk for at få dine oplysninger rettet. 

Retten til sletning – art. 17

Under punktet ”Sletning af personoplysninger” kan du se, hvornår FTZ sletter oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få nogle eller alle personoplysninger slettet ved tilbagetrækning af et samtykke. Ønsker du at få oplysninger slettet, skal du skrive til persondata@ftz.dk med anvisning af, hvilke af de oplysninger du selv har opgivet til FTZ, at du ønsker slettet. Ikke alle personoplysninger vil kunne slettes, da FTZ bl.a. af bogføringsloven er pålagt at behandle nogle personoplysninger i 5 år.

Retten til at begrænse behandlingen – art. 18

Du har, hvis du mener, at FTZ behandler ukorrekte oplysninger om dig, ret til at få begrænset behandlingen. Det samme gør sig gældende, hvis du mener, at FTZ ulovligt behandler oplysningerne, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. FTZ vil begrænse behandlingen til opbevaring indtil, at ukorrekte oplysninger er rettet, eller det er fastslået, hvorvidt FTZ’s behandling er lovlig eller ulovlig. Ønsker du at få begrænset behandlingen af oplysninger, skal du skrive til persondata@ftz.dk med henvisning til, hvorfor behandlingen skal begrænses.

Retten til dataportabilitet – art. 20

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du selv har givet FTZ. Hvis du ønsker at få udleveret dine oplysninger, skal det ske ved at sende en anmodning pr. e-mail til følgende adresse: persondata@ftz.dk. Anmodningen skal indeholde oplysninger, der gør FTZ i stand til at identificere dig eller mulighed for at kontakte dig for at fastslået din identitet. Udleveringen vil ske i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du i din gode ret kan overføre til andre dataansvarlige.

Retten til indsigelse – art. 21

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at FTZ behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder indsigelse mod profilering i den forbindelse. Din ret til indsigelse gælder også, hvis du mener, at FTZ foretager en behandling under interesseafvejningen i art. 6, stk. 1, litra f uden legitim interesse. Ønsker du at gøre din ret gældende, skal du sende en begrundelse pr. mail til: persondata@ftz.dk

Retten til at tilbagekalde samtykke – art. 7, stk. 3

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet FTZ til at behandle personoplysninger. Samtykket til at modtage nyhedsbreve kan trækkes tilbage ved at afmelde dig via funktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev. Har du givet samtykke i andre sammenhænge, er du blevet oplyst om, hvordan samtykke kan trækkes tilbage. Har du spørgsmål til tilbagekaldelsen af dit samtykke, kan du sende en mail til: persondata@ftz.dk

Retten til at klage – art. 77

Du har ret til at klage over FTZ’s behandling af dine personoplysninger. Klagens skal indgives til Datatilsynet, der er den tilsynsmyndigheder, der behandler klager vedr. behandling af personoplysninger i Danmark. Du kan læse mere om klagemulighederne på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk) eller ved at klikke på dette link (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

Sletning af personoplysninger

FTZ sletter personoplysninger, når der ikke længere er et lovligt / legitimt grundlag for at behandle oplysningerne, eller når FTZ ikke længere er forpligtet til at behandle oplysningerne pga. anden lovgivning.

Oplysninger indsamlet om dig via din brug af hjemmesiden, der er indsamlet via nødvendige og funktionelle cookies, bliver automatisk senest 12 måneder efter dit sidste besøg. Når samtykke til at modtage nyhedsbrev med markedsføring trækkes tilbage via afmeldingsfunktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev slettes din e-mail fra udsendelseslisterne. Din tilmelding til at modtage nyhedsbreve opbevares i to år efter din framelding / tilbagetrækning for, at FTZ kan dokumentere dit samtykke og dermed et lovligt grundlag for at sende dig nyhedsbreve.

Sikkerhed i forbindelse med behandlingen

FTZ har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det sker for at sikre dig mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, kommer til uvedkommende / tredjemands kendskab eller misbruges. Disse foranstaltninger revideres og justeres løbende – minimum en gang om året – for at sikre, at foranstaltningerne forbliver passende. FTZ pålægger databehandlere samme krav til sikkerhed i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

FTZ kan i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre de forskellige indsamlings- og behandlingsaktiviteter, videregive personoplysninger til databehandlere. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, hvori det bl.a. præciseres, at behandling af data og personoplysninger kun må ske under instruks fra FTZ.

FTZ anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og forbedringer af hjemmeside samt til udsendelse af nyhedsbreve. Din e-mailadresse bliver i den forbindelse behandlet i samarbejdspartnerens system til udsendelse af nyhedsbrev med målrettet markedsføring.  

Kontaktoplysninger

FTZ er dataansvarlig for alle aktiviteter beskrevet under afsnittet Indsamling og behandling, og har du som registreret spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Anja Anita Ludvig Hansen, FTZ’s DPO:

FTZ Autodele & Værktøj A/S
Hvidkærvej 21
5250 Odense SV
Tlf. 65 65 40 00 (hovednummer)

Att.: Anja Anita Ludvig Hansen, DPO

persondata@ftz.dk
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net