Personoplysninger

Privatlivspolitik for FTZ Autodele & Værktøj A/S

Maj 2023

Denne privatlivspolitik er gældende for de personoplysninger, som du opgiver til FTZ på www.ftz.dk, ved tilmelding til nyhedsbreve, deltagelse i arrangementer / events eller deltagelse i uddannelse under FTZ Akademiet. I denne politik kan du orientere dig om, hvordan FTZ indsamler og behandler oplysninger om dig.

FTZ Autodele & Værktøj A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Skulle der være spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til FTZ ved at skrive til følgende e-mail: persondata@ftz.dk   

Ændringer af privatlivspolitikken sker, når det er relevant. Politikken er senest ændret: 24.05.2023

Indsamling og behandling

Besøg på ftz.dk
Ved besøg på www.ftz.dk bliver du bedt om at tage stilling til brug af cookies. Det fremgår af cookieinformationen (link), hvad du giver samtykke til. I forbindelse med dit besøg registrerer vi også din IP-adresse, browsertype m.v., som er nødvendige i forbindelse med dit besøg. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for, at du kan bruge siden, og for at vi kan tilpasse og optimere hjemmesidens funktioner. Hvis du giver samtykke til cookies, vil formålene være at kunne analysere brugen af hjemmesiden eller at kunne målrette markedsføring til dig. Samtykket kan altid trækkes tilbage.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Nyhedsbrev
Som FTZ-kunde har du mulighed for at tilmelde dig FTZ’s nyhedsbrev via webkataloget. Ved tilmeldingen vil du skulle oplyse din e-mailadresse. I forbindelse med tilmelding registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet. Vi registrerer, hvilke nyhedsbreve du åbner samt hvilke tilbud, artikler m.v., som du klikker på.

Denne registrering sker ved brug af spy pixels. Spy pixels er filer, der placeres i e-mails, og hvor modtageren ved at åbne e-mailen, giver afsenderen mulighed for at indsamle en række oplysninger om modtageren, f.eks. ved at spore modtagerens onlineadfærd.

Formålet med registreringen er at varetage vores interesse i forbindelse med at levere nyhedsbrev til dig, dokumentere dit samtykke, indgåelse og tilbagetrækning, samt at kunne udarbejde statistik på tilbud, artikler m.v. i de enkelte nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.

Job & Karriere
Hvis du søger job eller ønsker at blive registreret i vores CV-database sker det via en ekstern samarbejdspartner, der på vores vegne indsamler og behandler dine personoplysninger. Denne eksterne samarbejdspartner har en selvstændig privatlivspolitik, som du ved brugen af deres job og karriereplatform, skal acceptere.

FTZ har via samarbejdspartnerens karriereplatform adgang til dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med en ledig stilling eller i forbindelse med opslag i CV-databasen. Ved ansøgning eller oprettelse i CV-databasen indsamler og behandler vi oplysninger om dig såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger, der er relevante for stillingen eller databasen i form af C.V., ansøgning, eksamensbeviser m.m. I forbindelse med et ansættelsesforløb og evt. samtale vil FTZ efter aftale med dig kunne behandle yderligere oplysninger om dig såsom referencer, udtalelser, personlighedstest m.m.

Oplysninger i C.V databasen opbevares i 6 måneder, hvorefter de automatisk slettes, medmindre du aktivt forlænger opbevaringsperioden med yderligere 6 måneder. Ansøgninger opbevares i op til 12 måneder for, at FTZ vil kunne imødekomme evt. ansættelsesretlige henvendelser fra tidligere ansøgere.

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger er at kunne vurdere, om du vil opnå ansættelse hos FTZ i en passende stilling samt at FTZ vil være i stand til at dokumentere, at vi i forbindelse med ansættelsesproceduren lever op til reglerne på det danske arbejdsmarked.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, c og f.

Kontaktformular
Hvis du udfylder vores kontaktformular på www.ftz.dk, så vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnr. / by, tlf. og e-mailadresse.

Formålet med indsamlingen og behandlingen vil være, at vi kan besvare din henvendelse samt besvare spørgsmål og kommentarer, som du måtte skrive i kommentarfeltet i kontaktformularen.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Deltagelse i arrangementer og events
I forbindelse med arrangementer, events og den årlige FTZ-messe, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer. I forbindelse med FTZ-messen registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du besøger messen.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at FTZ skal kunne identificere, hvem der deltager i arrangementer og events. Alle arrangementer og events er ikke offentlig tilgængelige, og FTZ forbeholder sig ret til at kende identiteten på alle deltagere.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Uddannelse på FTZ Akademi
Ved tilmelding til uddannelse eller kursus under FTZ Akademi, vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at vi skal være i stand til at kunne identificere, hvem der deltager i undervisningen. Oplysningerne behandles endvidere for at kunne sende dig kursus- eller undervisningsmateriale samt at orientere dig om evt. ændringer i afholdelsen af et kursus eller ændringer i undervisningen. I forbindelse med deltagelse i kurser og uddannelse vil der forud været indgået en aftale mellem FTZ og dig. 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Legitimt grundlag

For hver af de aktiviteter, hvor FTZ indsamler og behandler personoplysninger om dig, er der angivet med hvilket legitimt grundlag, at det sker på. I nedenstående er grundlaget nærmere beskrevet. 

Kontrakt eller aftale (art. 6, stk. 1, litra b)
Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en aftale eller en kontrakt, vil behandlingen ifølge art. 6, stk. 1, litra b være nødvendig for, at FTZ kan opfylde eller indgå en aftale eller en kontrakt, som du er en del af. Dine personoplysninger vil være nødvendige at behandle i forhold til, at FTZ kan identificere dig som aftale- eller kontraktpart.

Retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c)
Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en retlig forpligtigelse i art. 6, stk. 1, litra c, så skyldes det, at FTZ er forpligtet til at overholde national eller EU-lovgivning, hvori behandlingen er personoplysninger er et krav for at identificere dig. Et krav til behandlingens karakter og længde vil fremgå af den specifikke lovgivning, f.eks. bogføringsloven.

Interesseafvejning og legitim interesse (art. 6, stk. 1, litra f)
Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6, stk. 1, litra f, har vi foretaget en afvejning af vores interesser i forhold til dine interesser, når det kommer til markedsføring, forbedring af hjemmesiden, sikkerhed, risiko for svig osv. Når FTZ behandler personoplysninger om dig på baggrund af interesseafvejningsreglen, sker det på baggrund af FTZ´s legitime interesse i at varetage vores relation til dig, og hvor det vurderes, at FTZ´s legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Samtykke (art. 7)
Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, som er sket frivilligt fra din side. Et samtykke er baseret på, at den registrerede selv har givet samtykke til behandlingen af personoplysninger. I forbindelse med afgivelsen af samtykket bliver du oplyst om, hvad du giver samtykke til og under hvilke betingelser FTZ må behandle dine oplysninger. Du bliver også oplyst om, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Ret til information
Du kan få yderligere information om de personoplysninger, som FTZ opbevarer og behandler om dig, ved at sende en mail til persondata@ftz.dk med en sådan anmodning. 

Ret til at gøre indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod FTZ´s behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, send venligst en e-mail til persondata@ftz.dk med en sådan anmodning. 

Ret til berigtigelse og begrænse behandlingen
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, og du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger berigtiget eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, send venligst en e-mail til persondata@ftz.dk med en sådan anmodning. 

Ret til en kopi af dine personoplysninger
Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i en struktureret, almindelig brugt og maskinlæseligt format ved at sende en e-mail til persondata@ftz.dk med en sådan anmodning. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver sendt direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig. 

Ret til at klage
Hvis du ønsker at klage over FTZ´s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. 

Sletning af personoplysninger

FTZ sletter personoplysninger, når der ikke længere er et lovligt / legitimt grundlag for at behandle oplysningerne, eller når FTZ ikke længere er forpligtet til at behandle oplysningerne pga. anden lovgivning.

Oplysninger indsamlet om dig via din brug af hjemmesiden, der er indsamlet via nødvendige og funktionelle cookies, bliver automatisk senest 12 måneder efter dit sidste besøg. Når samtykke til at modtage nyhedsbrev med markedsføring trækkes tilbage via afmeldingsfunktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev slettes din e-mail fra udsendelseslisterne. Din tilmelding til at modtage nyhedsbreve opbevares i to år efter din framelding / tilbagetrækning for, at FTZ kan dokumentere dit samtykke og dermed et lovligt grundlag for at sende dig nyhedsbreve.

Sikkerhed i forbindelse med behandlingen

FTZ har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det sker for at sikre dig mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, kommer til uvedkommende / tredjemands kendskab eller misbruges. Disse foranstaltninger revideres og justeres løbende – minimum en gang om året – for at sikre, at foranstaltningerne forbliver passende. FTZ pålægger databehandlere samme krav til sikkerhed i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

FTZ vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter.

FTZ kan i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre de forskellige indsamlings- og behandlingsaktiviteter, videregive personoplysninger til databehandlere, herunder vores IT-serviceleverandører, der alene behandler dine personoplysninger i henhold FTZ´s instruks.

FTZ anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og forbedringer af hjemmeside samt til udsendelse af nyhedsbreve. Din e-mailadresse bliver i den forbindelse behandlet i samarbejdspartnerens system til udsendelse af nyhedsbrev med målrettet markedsføring.  

FTZ kan videregive dine personoplysninger med det formål at analysere data. For at beskytte dine personlige oplysninger vil alle oplysninger blive anonymiseret før de deles med tredjeparter. Dette betyder, at al information, der kan identificere enkeltpersoner, vil blive fjernet eller ændret på en måde, hvorefter det er umuligt at identificere enkeltpersoner. Ved at videregive disse anonymiserede data og foretage disse analyser, vil vi kunne forbedre vores produkter og tjenester.

Fortrolighed

Dine personoplysninger vil blive behandlet som fortrolig information af dem, der har adgang til behandling af oplysningerne, og oplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med de(t) formål, som fremgår af denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger

FTZ er dataansvarlig for alle aktiviteter beskrevet under afsnittet Indsamling og behandling, og har du som registreret spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte FTZ:

FTZ Autodele & Værktøj A/S
Hvidkærvej 21
5250 Odense SV
Tlf. 65 65 40 00 (hovednummer)

persondata@ftz.dk
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net