Rettigheder som registreret

Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:

  • Ret til indsigt: Ved henvendelse til FTZ har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag, de bliver behandlet. Det skal oplyses, hvad henvendelsen drejer sig om.

  • Ret til berigtigelse: Ved henvendelse til FTZ vil fejl i personlige oplysninger blive rettet uden ugrundet ophold.

  • Ret til sletning: Ved henvendelse til FTZ kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at FTZ kan overholde en forpligtigelse, eller FTZ har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.

  • Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til FTZ pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.

  • Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til FTZ har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.

  • Ret til indsigelse: Ved henvendelse til FTZ kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at FTZ ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.

  • Ret til dataportabilitet: Ved henvendelse til FTZ kan man få udleveret og overført oplysninger, som man selv har givet, fra FTZ i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

Såfremt man ønsker at udøve en rettighed, kan henvendelse rettes til FTZ's persondata team (Casper Jusslin, DPO hos FTZ), som træffes på persondata@ftz.dk 

Hvis man ønsker at klage, skal man rette henvendelse til Datatilsynet. Klik her for at gå til hjemmesiden.  
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net