FTZ Kerneværdier

untitled.png

FTZ er en virksomhed med en forretningspolitik, der bygger på fem grundregler. Dette er med til at skabe stærke forbindelser og godt samarbejde med både vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører, og ikke mindst internt i organisationen.

FTZ’s forretningspolitik/grundregler:

 1. Kundefokus
  - Vores kunder er hele vores
  eksistensgrundlag.

  - Vi er konstant tæt på kunderne
  og opmærksomme på deres behov.

  - Vi er drevet af at give vores kunder
  branchens bedste service og de bedste
  løsninger. Desuden samarbejder vi om
  udvikling af deres forretning.

 2. Innovation
  -
  Vi skal hele tiden bevæge
  os og være et skridt foran.

  - Vi er forandringsparate og
  udfordrer vanetænkning.

  - Vi værdsætter nytænkning,
  der leverer mere kvalitet
  og mere værdi til kunderne.

 3. Effektivitet
  - Vi er hurtige på fødderne
  og har vindermentalitet.

  - Vi omsætter effektivt tanke
  til handling – og behov til levering.

  - Vi gør tingene enkle og vælger
  den korteste vej til målet.

 4. Positiv adfærd
  - Vi tager initiativ og søger altid
  løsningen i stedet for problemet.

  - Vi hjælper og bakker op om
  hinanden – og vi ved, at glæde og
  begejstring gør det sjovere at
  samarbejde, giver glade kunder
  samt bedre resultater.

  - Ordentlighed er vores rygrad.
  Vi viser respekt og kæmper loyalt for
  vores kunder, aftaler og for hinanden.

 5. Værditilvækst
  - Alle vores løsninger og aktiviteter
  skal give vækst og værdiskabelse
  for vores kunder.

  - Vi udfordrer komplekse,
  omkostningstunge arbejdsgange
  og processer.

  - Vi gennemfører kun nye idéer,
  hvis de skaber reel værdi.

Disse fem grundregler skaber grundkernen i FTZ, og det er ud fra disse alle FTZ medarbejdere agerer, og dermed er med til at skabe et stærkt og tæt samarbejde i alle forbindelser.
I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net